Registrere eller endre en nettside

Nettsøk

Alle kan registrere sider i nettsøket som leveres av Google. Registrér siden på Google sin registreringsside.

Du kan ikke endre på resultatene i nettsøket. Endringer og slettinger skjer automatisk når nettsøket oppdateres. Sider som skal slettes må være fjernet fra Internett. Les mer på Google sine hjelpesider.

Telefonsøk

Vi viser Gule siders telefonsøk når det er treff på søk i navn eller nummer. Les mer om Telefonsøk hos Gule sider.

Annonsering

Ønsker du å bli mer synlig på Kvasir? Via sponsede lenker kan alle kjøpe seg synlighet.
Du finner alt du trenger å vite på www.kvasirmedia.no